Có một dạo, tôi đọc được dòng nhắc của một bạn trẻ, là giáo viên của một trường phổ thông dành cho học trò mình rằng: “Bạn hãy thôi nói yêu thương ba...
Hôm nay, mùa Vu Lan lại về, lại được nghe được nhắc đến mẹ suốt một tuần lễ dài, tôi rưng rưng nhớ đến chuyện xưa, mẹ giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất,...