Có một dạo, tôi đọc được dòng nhắc của một bạn trẻ, là giáo viên của một trường phổ thông dành cho học trò mình rằng: “Bạn hãy thôi nói yêu thương ba mẹ của mình trên Facebook, hãy nói bằng lời, trực tiếp với ba mẹ bạn. Vì ba mẹ bạn không chơi Facebook để có thể đọc được những lời ấy”.
Hôm nay, mùa Vu Lan lại về, lại được nghe được nhắc đến mẹ suốt một tuần lễ dài, tôi rưng rưng nhớ đến chuyện xưa, mẹ giờ đã nằm yên dưới ba tấc đất, bao giờ tôi có dịp trở về lần nữa thì năm tháng cũng đã phôi pha hết bao nhiêu hình ảnh cũ, sẽ không còn có mẹ để cùng tôi đi viếng mộ cha, mà lúc đó tôi phải một mình viếng mộ cả mẹ lẫn cha.